V-S Kilpailutus


hankintaa ja kilpailuttamista yrityksille

HANKINTAA JA KILPAILUTUSTA

V-S Kilpailutus on itsenäinen ja muista tahoista riippumaton palveluyritys. Toimimme koko Suomen alueella ja hoidamme tehokkaasti

- kilpailuttamiset,

- hankinnat,

- alihankkijoiden etsinnät ja kartoitukset,

- tarjoajien etsinnät tarjouskilpailuihin,

- tuotevaatimusten määrittämiset ja asettamiset kilpailuttamisessa,

- tekniset eritelmät,

- avustamisen tuotevalinnoissa,

- verkkosivustojen laatimiset sekä

- koulutukset ja luennot.

V-S Kilpailutus auttaa kilpailutuksissa löytämään kriteerinne täyttävät edullisimmat vaihtoehdot. Tuotteet saavat käytännössä olla melkein mitä tahansa. Kilpailutamme tuottajia ja jälleenmyyjiä huomioonottaen yhden (esim. hinta) tai useita asettamianne kriteerejä. Painotamme kriteerejä haluamallanne tavalla ja tarvittaessa toimitamme teille täydellisen listan vaihtoehdoistanne. Mikäli haluatte, voimme tehdä kilpailutuksen myös esimerkiksi eettisin perustein.

Toimintanne kannattavuus voi parantua merkittävästi järkevillä hankintatoimilla. Haluatteko lisäksi säästää aikaanne varsinaiseen toimintaanne? Me perehdymme antaumuksella tarpeisiinne ja teemme ammattimaisesti ja tehokkaasti hankintojen kilpailuttamiset tahtomassanne laajuudessa.

Antakaa meidän auttaa.

Ystävällisin terveisin V-S Kilpailutuksen asiakaspalvelu.