Apua tuotevalintaan

Jotta hankintanne olisi sopiva käyttöönne, teidän pitäisi aluksi perehtyä useiden tuotteiden taustoihin ja teknisiin tietoihin. Näiden tietojen perusteella voisitte valita itsellenne sopivan tuotteen. Tämä on aikaa vievää ja vaatii joissakin tapauksissa erikoisosaamista tai tiettyjen alojen asiantuntijuutta.

Säästätte aikaa ja vaivaa teettämällä tuotevalinnat V-S Kilpailutuksessa. Samalla, kun säästätte resursseja, säästätte myös varoja. Säästätte myös valitsemalla juuri ne tuotteet, jotka kohtaavat parhaiten tarpeenne. Ominaisuuksiltaan alimitoitetut tuotteet haittaavat toimintaanne ja tulevat siten varsin kalliiksi ratkaisuiksi. Ominaisuuksiltaan ylimitoitettujen tuotteiden hankintahinta muodostuu myös kalliiksi, eivätkä kuitenkaan tuota hintaeroa takaisin, verrattuna teille sovitettuihin ratkaisuihin.

Teknisesti vaativat hankinnat ovat osaamisaluettamme. Meillä on teknisen korkeakoulutuksen saaneita asiantuntijoita selvittämässä juuri teidän hankintaanne. Tarpeen vaatiessa käytämme myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Teemme myös tieteelliset ja vaativat tuotteiden etsinnät ja hankinnat maailmanlaajuisesti. Me takaamme, että perehdymme hankintaanne aina perin pohjin.