Kilpailutusvaatimusten asettamiset
 
  
 
 
 
 
 Vaatimuksien määrittäminen kilpailutuksessa

 
Kilpailuttamisehtojen määrittäminen
  
Kilpailutuksen onnistumiseen vaikuttaa oleellisesti miten perusteellisesti ja eksaktisti vaatimukset ja ehdot on määritetty ja asetettu. Mikäli vaatimukset ovat epämääräisiä, kilpailutukseen osallistujat eivät pysty antamaan edullisinta tarjoustaan. He varautuvat epämääräisyyksiin kasvattamalla tarjoushintaa. Tämä onkin ehdottoman loogista, sillä kukapa ei varautuisi epämääräisyyksien takana mahdollisesti piileksiviin lisäkustannuksiin juuri näin.
 
Jotta voisitte asettaa kilpailuttamiselle oikeat vaatimukset ja ehdot, pitäisi teidän ensin perehtyä tarpeeseenne. Pitäisi määrittää mahdolliset tekniset vaatimukset ja yksityiskohdat sekä yhteensopivuus jo olemassa olevaan infrastruktuuriinne. Tämän jälkeen pitäisi tutustua markkinoihin ja selvittää, kohtaavatko asetetut vaatimukset ja tarjolla olevat ratkaisut. Mikäli näin ei ole, olisi tarpeellista hioa vaatimuksia siten, että ne soveltuvat sekä tarpeeseen että tarjontaan. Lopuksi olisi hyvä koota oleelliset yhteiset yksityiskohdat kilpailutettavasta tuotteesta ja asettaa ne vaatimuksiksi määrä- ja laatutekijöiden oheen.
 
Vasta näiden toimenpiteiden jälkeen voidaan kilpailuttaminen aloittaa. Kilpailutus eksakteine vaatimuksineen ja ehtoineen antaa huomattavan säästöedun verrattuna epämääräiseen kilpailutukseen. 
 
Kilpailutusvaatimusten määritykset ja asettamiset vievät aikaa ja vaativat asiaan paneutumista ja mahdollisesti myös erikoisosaamista. Saavutatte huomattavia etuja (resurssien, ajan ja taloudelliset säästöt) teettämällä kilpailutusvaatimusten ja
-ehtojen määrittämiset V-S Kilpailutuksessa. Meillä teknisen korkeakoulutuksen saaneet kilpailuttamisen asiantuntijat perehtyvät vaatimusasetteluunne. Tarpeen vaatiessa käytämme myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Tämä kaikki kannattaa taloudellisesti, sillä hyvin suoritetussa kilpailutuksessa on mahdollisuus säästää paljon.