Edullisia hintoja kilpailuttamiseen
  
 
 
 
    
Hinnasto

 
Hinnasto yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille
HINNASTO
 
Hinnastomme mukautuu tarpeisiinne erilaisine hinnoitteluvaihtoehtoineen. Hinnoitteluvaihtoehtoon A on sisäänrakennettu tulosvastuullisuus.
Pahoittelemme monista vaihtoehdoista johtuvaa hinnaston vaikeaselkoisuutta.
 
        Kaikkiin hintoihin lisätään ALV 24 %
 
                         HINNOITTELUVAIHTOEHDOT:
 
                    A) Prosenttiperusteinen kilpailutuksen tuomasta edusta
 
                    B) Prosenttiperusteinen hankinnan kokonaishinnasta
 
                    C) Työtuntiperusteinen
 
                    D) Urakkaperusteinen (sovitaan aina erikseen)
 
 
 
A) PROSENTTIPERUSTEINEN HINNASTO KILPAILUTUKSEN TUOMASTA EDUSTA: 
 
    Kertakilpailutus: Palkkioprosentti, joka lasketaan kilpailutuksen tuomasta
     edusta, sovitaan suurihintaisissa hankinnoissa tapauskohtaisesti.
     Hankintahinnan ollessa merkittävän suuri palkkioprosenttimme (esimerkissä
      0,45) pienenee ja teidän etunne kasvaa. (Kertakilpailutus on ilmainen julkistamiseen
      asti,
     eikä toimeksiannon tekeminen velvoita maksamaan mitään.) Tätä prosenttiperusteista
     hinnoittelua kilpailutuksen tuomasta edusta ei ole mahdollista käyttää, mikäli
     tuotteen normaalihintaa (kts selitys alla) ei pystytä asettamaan. Pienemmissä
     hankinnoissa palkkio lasketaan seuraavasti:
 
                                     0,50 x (KILPAILUTUKSEN ETU)
 
                                     eli 50 % edusta on palkkiotamme ja 
                                     50 % edusta on saamaanne hyötyä
 
TAVALLAAN TÄTÄ A)-HINNASTOA VOI LUKEA TAI LASKEA MYÖS SITEN, ETTÄ PALJONKO SAATTE PUHDASTA HYÖTYÄ ITSELLENNE ANTAMALLA V-S KILPAILUTUKSEN HOITAA KILPAILUTUKSENNE!
 
                                     (Laskennassa käytetään ALV:ttomia hintoja)
 
                                     0,50 PIENENEE JA TEIDÄN ETUNNE SUURENEE 
                                     SUURIHINTAISISSA KILPAILUTUKSISSA!
 
 
 
SANASELITYKSIÄ:
 
    
KILPAILUTUKSEN ETU = TUOTTEEN NORMAALIHINNASTA vähennetään KILPAILUTETTU LOPULLINEN HINTA.
 
    TUOTTEEN NORMAALIHINTA = kaikista kilpailutetuista suomalaisien toimipistemyyjien tuotteen ohjehinnoista laskettu keskiarvo (Vaihtoehtoisesti voimme käyttää sinun etukäteen ilmoittamaasi hintaa, jolla saat tuotteen itse ostettua ilman yrityksemme kilpailutusta. Hintatieto pitää olla voimassa ilmoitushetkellä ja hintatiedon lisäksi pitää ilmoittaa myyjä, jolta tuotteen saa ilmoitetulla hinnalla).
 
ESIMERKKI (0,45 kerroin palkkiolle): kilpailutat stereosarjan, jonka olet nähnyt myytävän hintaan 550 €.
Tämä 550 € asetetaan TUOTTEEN NORMAALIHINNAKSI. Kilpailutuksemme tuloksena saat saman stereosarjan hintaan 330 €. Palkkiomme on 0,45 x (550 - 330) € = 99 €. Näin stereosarja maksaa sinulle (palkkiomme mukaan laskettuna) lopulta vain 429 € ja säästät 121 € tekemättä mitään.
 
 
    
      Kertakilpailutus + tuotevalinta-apu: palkkio lasketaan seuraavasti:
      (kts myös kertakilpailutus yllä)
 
                                0,80 x (KILPAILUTUKSEN ETU)
 
      (katso myös sanaselitykset yläpuolelta, kohdasta kertakilpailutus)
 
      0,80 PIENENEE JA TEIDÄN ETUNNE SUURENEE SUURIHINTAISISSA KILPAILUTUKSISSA!
 
 
 
    
 
Saatte valita parhaiten tarpeisiinne sopivan hinnoittelun
 B) PROSENTTIPERUSTEINEN HINNASTO HANKINNAN KOKONAISHINNASTA:
 
     Palkkioprosentti, joka lasketaan hankinnan verottomasta kokonaishinnasta, 
     sovitaan tapauskohtaisesti. Poikkeuksena tähän on kilpailutussopimuksessa
     etukäteen sovittu palkkioprosentti, ostopalvelu ja nettiostovälitys.
     Yleisesti ottaen palkkioprosentti pienenee kokonaishinnan kasvaessa.
     Prosenttiperusteinen hinnasto hankinnan kokonaishinnasta soveltuu
     seuraaviin palveluihin:
 
     Kilpailutus
 
 
     Hankintapalvelu
 
     Ostopalvelu:
                
              1 % tuotteen verottomasta kokonaismyyntihinnasta (minimi 8,065 €) (+ ALV)
 
 
              2 % tuotteen verottomasta kokonaismyyntihinnasta (minimi 8,065 €) (+ ALV)
 
 
 
 
C) TYÖTUNTIPERUSTEINEN HINNASTO:
 
    Tuntipalkkio kilpailutukseen (ja muihin tuntipalkkiolla laskutettaviin palveluihin,
    kuten: tuotevalinta-apu, hankintapalvelu, alihankkijoiden etsintä
            
                                            30,65 €/tunti  (+ ALV)
 
                                    Tuntipalkkio nettisivustojen luomiseen, nettisivujen laatimiseen ja
                                    tietokoneapuun:
 
                                            30,65 €/tunti  (+ ALV)
 
 
 
 
   HINNASTO MUUT PALVELUT
 
      Kertahankinta:
 
             (Sisältää ostopalvelu- ja kertakilpailutusmaksun tai ostopalvelu- ja kertakilpailutus+tuotevalinta-apu -maksut)
 
      Kuljetuspalvelu:
 
           0,8065 €/km (+ ALV). Lähtö ja päätepiste on postitoimipiste 20540 Turku. (minimi 8,065 €) (+ ALV)
 
     
 
 
VASTAAMME MIELELLÄMME KAIKKIIN TIEDUSTELUIHINNE HINNOITTELUSTA JA ERIKOISTARPEISTANNE. MYÖS ERIKOISISTA HANKINNOISTA KANNATTAA KYSYÄ MEILTÄ ERIKSEEN: YHTEYSTIEDOT tai YHTEYDENOTTOPYYNTÖ.