Logo
  
 
 
 
    
Esite

 
V-S Kilpailutuksen esiteHANKINTAA JA KILPAILUTUSTA

 

Toimintanne kannattavuus voi parantua merkittävästi järkevillä hankintatoimilla. Ongelmana on,

että hankinnat ja kilpailutukset vievät aikaa varsinaiselta ydintoiminnalta. Ratkaisu on V-S Kilpailutus.
V-S Kilpailutus perehtyy antaumuksella tarpeisiinne ja tekee ammattimaisesti ja tehokkaasti hankintojen kilpailuttamiset haluamallanne tavalla ja tahtomassanne laajuudessa. Ulkoistamalla hankintatoimenne

V-S Kilpailutukselle teillä on mahdollisuus saavuttaa kokonaissäästöjä.

Samalla vapautatte resurssejanne varsinaiseen toimintaanne.

 

V-S KILPAILUTUS JA PALVELUT

 

V-S Kilpailutus on itsenäinen ja muista tahoista riippumaton palveluyritys. Me palvelemme yrityksiä, yhdistyksiä, yhteisöjä, yksityishenkilöitä ja julkista sektoria koko Suomen alueella.

Hoidamme tehokkaasti:

 

                    -   kilpailutukset
                    -   hankinnat, ostot, tilaukset
                    -   alihankkijoiden etsinnät ja kartoitukset
                    -   tarjoajien etsinnät tarjouskilpailuihin
                    -   tuotevaatimusten määritykset ja asettamiset kilpailutusta varten
                    -   tekniset eritelmät
                    -   avustamisen tuotevalinnoissa
                    -   verkkosivustojen perustamiset ja luomiset
                    -   koulutukset ja luennot

 

KILPAILUTUKSEN KÄYTÄNNÖT

 

V-S Kilpailutus auttaa kilpailutuksissa löytämään kriteerinne täyttävät edullisimmat ja parhaimmat vaihtoehdot. Tuotteet saavat käytännössä olla melkein mitä tahansa. Kilpailutettavat tuotteen toimittajat ovat rajattavissa esim. maantieteellisesti. Tarvittaessa kilpailutamme myös maailmanlaajuisesti. Kilpailutamme tuottajia ja myyjiä huomioonottaen yhden (esim. hinta) tai useita asettamianne kriteerejä. Halutessanne teemme kilpailutuksen myös esimerkiksi eettisin perustein. Painotamme kriteerejä haluamallanne tavalla ja tarvittaessa toimitamme teille täydellisen raportin vaihtoehdoistanne.

 

PELKKÄÄ ETUA TEILLE

 

Useissa kilpailutuksissa on mahdollista verrata kilpailutustulostamme normihintaan tai

aiempaan hankintahintaanne. Tällöin on mahdollista sopia, että palkkiomme on esimerkiksi

maksimissaan 45 % kilpailutuksellamme saavutetusta edusta. Siten, annettuanne hankintojen

kilpailuttamisen V-S Kilpailutuksen hoidettavaksi, saatte puhdasta säästöä itsellenne vähintään 55 %

kilpailutushyödystä. Aika mukavaa: teetätte työn muualla ja saatte hankintanne silti

kokonaishinnaltaan edullisemmin.

 

KOKEILKAA ILMAISEKSI

 

Voitte testata toimintaamme pienehköissä, suhteellisen yksinkertaisissa kilpailutuksissa.

Mainitkaa toimeksiantoa jättäessänne tarjouskoodi TESTI ja saatte kilpailutuksen ilmaiseksi aina

siihen asti, että olette kuulleet toimintamme tuloksen. V-S Kilpailutus laskuttaa palvelusta vasta,

jos pidätte palvelua hyödyllisenä ja päätätte ostaa kilpailutetun tuotteen.

 

YHTEYSTIEDOT

 

Varsinais-Suomen Kilpailutus (V-S Kilpailutus) (Y-tunnus 2328762-2)

www.kilpailutuspalvelu.com (yrityksille, yhteisöille jne.) ja www.kilpailutus.eu (yksityishenkilöille)

 

Osoite: Mesaanikatu 4, 20540 Turku

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@kilpailutus.eu

 

Puhelin: 045 3487 888